ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการประกวดร้องเพลงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบชิงชนะเลิศ) ...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

อบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำขนมไทย

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำขนมไทย (ขนมหน้านวลและข้าวต้มมัด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการประกวดร้องเพลง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการประกวดร้องเพลง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลงและเล่นดนตรี ...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

ร่วมแข่งขันโครงการ (Cabting Contest 2019)

ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันในระดับประเทศ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ ๗ นายธนาธิป ดาวประสงค์ และนายเจตริน ศรีเมือง...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการ computer camp ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการ computer camp ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๒...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

ทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมถวายเทียนพรรษา ...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงินสาขาเว็บดีไซต์

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงินสาขาเว็บดีไซต์ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพหาเสียงการเลือกตั้งและเสนอนโยบายการบริหารงาน...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

พิธีไหว้ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่นักเรียน นักศึกษา ต้องแสดงคุณธรรมในจิตใจคือการไหว้ครูแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

ทดสอบมาตรฐานวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

Design & Scree

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “Design & Screen “ ...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

COMPUTER CAMP ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดำเนินโครงการCOMPUTER CAMP ครั้งที่๒/๒๕๖๑ เพื่อเซ็น Portfolio และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่๕.๓และ๕.๔ ของนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุุรกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมพบปะนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ได้จัดกิจกรรมพบปะนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง เนื่องในโอกาศวันปีใหม่ ๒๕๖๐่...ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญสังฆทาน เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมทำบุญสังฆทาน เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดแสงเกษม อ.เดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงข้อมูลระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop

วันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop นักศึกษาระดับ ปวส๒ และ ปวช๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐น. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๑-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้เข้าร่วมการแข่งขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204-2103 เรียบเรียงโดย อ.สายฝน สาระผล  

ประกาศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดขอุดม กำหนดการติวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์  

ประกาศจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่องกำหนดการประเมินรายวิชาโครงการ และโครงการพี่เพื่อน้อง  

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนรับดับ อศจ.อุบลราชธานีเข้าร่วมแข่งขันเว็บไซต์ ระบบการขายสินค้าออนไลน์ระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบตัดสินระดับภาค(รอบสอง)

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558

YouTube สอศ.

Links

hello

hello

hello

hello

hello

hello