ติดต่อเรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ. โชคชัย – เดชอุดม ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 045 – 429 – 050
อีเมล Business Computer Department
Facebook Business Computer Department